Bouwen aan veerkracht in een dynamische arbeidsmarkt

‘Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar degene die het meest responsief is op verandering.’ Onnavolgbaar Darwiniaans verwoord door Megginson in 1963. Een waarheid die nog steeds geldt en overal toepasbaar is. Ook op de arbeidsmarkt. Ron Bos - oprichter van Cirqon - legt uit wat de belangrijkste patronen zijn die je moet doorbreken om ‘bestendig’ te zijn voor iedere verandering. Soms als professional en soms als organisatie, maar vaak allebei.

Direct een adviseur spreken over jouw bestendigheid? Neem contact op

Continu leren en ontwikkelen

"Een voor ons veel voorkomend en herkenbaar patroon in veel organisaties is een gebrek aan investering in de ontwikkeling van medewerkers. Soms wordt er vastgehouden aan verouderde methoden en vaardigheden, waardoor professionals achterblijven in een snel veranderende omgeving. Het doorbreken van dit patroon vereist een cultuurverandering waarbij continu leren en ontwikkelen centraal staan. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van trainingen, educatieve bronnen en loopbaanontwikkelingsprogramma's. Voor professionals geldt omgekeerd precies hetzelfde; investeren in jezelf en de juiste kennis maken je bestendiger voor verandering."

Flexibiliteit en aanpassings vermogen

"Een ander herkenbaar patroon is de weerstand tegen verandering binnen organisaties. Professionals kunnen vasthouden aan bekende routines en processen, zelfs als deze niet langer effectief zijn. Het doorbreken van dit patroon vereist een open mindset en het vermogen om flexibel te zijn in het aanpassen aan nieuwe situaties en technologieën. Organisaties moeten daarom meer en vaker een cultuur van aanpassingsvermogen bevorderen en ruimte bieden voor experimenten en innovatie. Denk maar aan Google dat zijn medewerkers de ruimte gaf om zelf projecten te kiezen en 20% van de tijd zelf in te vullen, bijvoorbeeld voor innovatie."

Netwerken en samenwerken

"Veel professionals worstelen met het opbouwen en onderhouden van sterke professionele netwerken. Dit kan door een gebrek aan tijd, motivatie of vaardigheden. Om dit patroon te doorbreken, is het belangrijk om actief te investeren in netwerken en samenwerkingen."

Creativiteit en innovatie stimuleren

"In sommige organisaties kan er een cultuur van conformiteit heersen, waarbij creativiteit en innovatie worden ontmoedigd. Dit kan professionals ervan weerhouden om nieuwe ideeën te delen en risico's te nemen. Het doorbreken van dit patroon vereist een cultuurverandering die creativiteit en innovatie stimuleert. Dit kan worden bereikt door het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën te uiten en waar mislukking wordt gezien als een kans voor groei en leren. Kortom: meer omdenken dus!"

Direct een adviseur spreken?

Werkgevers, ondernemers, professionals, accountants. Ze zien hun werk elke dag meer waard worden. Dankzij Cirqon als hun extra spaarbank voor ‘human relations’. Niet een bank voor geld dus, maar voor de mensen die werk meer waard laten worden. Zo zorgen wij voor een leven dat werkt. Voor iedereen.

Emotionele veerkracht ontwikkelen

"Een veelvoorkomend patroon onder professionals is het ervaren van stress en burn-out als gevolg van de eisen van de moderne arbeidsmarkt. Het doorbreken van dit patroon vereist het ontwikkelen van emotionele veerkracht en zelfzorgvaardigheden. Dit kan onder meer inhouden dat men leert omgaan met stress, grenzen stellen en tijd nemen voor ontspanning en herstel."

Diversiteit en inclusie bevorderen

"Een patroon dat in veel organisaties nog altijd veel aanwezig is, is het gebrek aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het doorbreken van dit patroon vereist een actieve inzet voor het bevorderen van diversiteit en het creëren van een inclusieve werkomgeving. Dit kan onder meer inhouden dat men diversiteitsinitiatieven implementeert, inclusieve wervings- en selectiepraktijken hanteert en een cultuur bevordert waarin alle stemmen worden gehoord en gewaardeerd."

Agile werken adopteren

"Met de toenemende snelheid van veranderingen in de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker voor organisaties om wendbaarheid te ‘omarmen’. Een patroon dat organisaties kunnen doorbreken, is het vasthouden aan traditionele, hiërarchische structuren en processen. Door agile werken te adopteren, kunnen organisaties flexibeler en responsiever worden, waardoor ze beter kunnen inspelen op veranderende behoeften en marktomstandigheden."

Technologische disruptie omarmen

"In een tijdperk van voortdurende technologische vooruitgang is het belangrijk voor organisaties om technologische disruptie te omarmen in plaats van deze te vrezen. Een patroon dat doorbroken kan worden, is het vermijden van nieuwe technologieën uit angst voor verandering of gebrek aan begrip. Organisaties kunnen dit patroon doorbreken door proactief te investeren in nieuwe technologieën, digitalisering te omarmen en technologische innovatie te stimuleren."

Meer over Cirqon. Een leven dat werkt!

Hoe laat je werk bijvoorbeeld meer waard worden? Hoe zorg je voor meer flexibilisering? Waar liggen je kansen over 10 jaar? Hoe blijf je aantrekkelijk als werkgever?

Hybride werkmodellen implementeren

"Met de verschuiving naar remote werken als gevolg van de COVID-19-pandemie, zijn hybride werkmodellen steeds relevanter geworden. Een patroon dat organisaties kunnen doorbreken, is het vasthouden aan traditionele werkstructuren en weerstand bieden tegen veranderingen in werkomgevingen. Door hybride werkmodellen te omarmen, kunnen organisaties flexibiliteit bieden aan hun medewerkers en tegelijkertijd de productiviteit en betrokkenheid verhogen."

Duurzaamheid integreren

"De toenemende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt op de werkvloer nog niet zijn weg te hebben gevonden. Organisaties kunnen dit patroon doorbreken door duurzaamheid écht en volledig te integreren in hun bedrijfsstrategieën, processen en besluitvorming. Dit omvat het verminderen van de ecologische voetafdruk, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid én het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van hun activiteiten op de samenleving en het milieu."

En nu?

"Het zijn ongetwijfeld veelal herkenbare patronen. En ja: het zijn er veel. Toch verdienen ze allemaal blijvende en evenveel aandacht. Zowel van professionals als van organisaties. Waarom? Heel simpel: naast elkaar hebben ze een zekere overlap. Een wat meer holistische benadering van de arbeidsmarkt en de werkvloer zou wat dat betreft de best denkbare, logische stap zijn. Neem eens contact met ons op. Met meer inzicht helpen we je al mijlen vooruit."

Alles hangt samen

Dichtbij blijven. Weten wat je doet. Vanuit specialistisch oogpunt kijken. Zo bouwen we aan het ideale biotoop voor iedereen. Voor werk dat meer waard wordt. Door een leven dat werkt.