Cirqon voor accountants
en boekhouders

Als accountant of boekhouder heb je tijd en aandacht voor controle en kwaliteit. Maar hoe blijf je oog houden voor de menselijke kant achter een loonstrook of urenregistratie? En hoe borg je intern de capaciteit, samenwerking en kennis?

Voor meer kennismanagement

 • Hoe deel je op een effectieve manier kennis met elkaar?
 • Op welke manier zou een kennismanagementsysteem daarbij kunnen helpen?
 • Hoe verhoog ik de efficiëntie van onze werkzaamheden?

Voor meer technologische ondersteuning

 • Hoe implementeer ik op een goede manier nieuwe software?
 • Hoe verhoog ik met software de productiviteit?
 • Waar vind ik een goede backup als de capaciteit bij ons minder is?

Voor meer samenwerking en teamwerk

 • Hoe verander ik de cultuur om samenwerking en teamwork te bevorderen?
 • Hoe faciliteer ik een goede werkomgeving?
 • Op welke manier organiseer ik meer kennisuitwisseling onderling?

Voor meer werklastbeheer

 • Waar vind ik structurele ondersteuning in het doen van bijvoorbeeld de loonadministratie?
 • Hoe kom ik aan tijdelijk personeel in drukke periodes?
 • Hoe zorg ik voor effectief werklastbeheer in de organisatie?

Voor klantrelatiebeheer

 • Hoe zorg ik voor goede richtlijnen om sterke klantrelaties op te bouwen?
 • Op welke manier kunnen we klanten helpen om meer inzicht in hun menselijk kapitaal te krijgen?
 • Hoe anticipeer ik nog beter op de toekomstige behoeften van mijn klanten?