Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

Niet een keuze, maar een plicht wat ons betreft

Cirqon houdt rekening met de impact op werknemers, klanten, de samenleving en het milieu door:

  1. Eerlijke arbeidspraktijken: Wij bieden eerlijke en transparante arbeidsomstandigheden voor onze professionals, inclusief fatsoenlijke lonen, veilige werkomstandigheden en respect voor arbeidsrechten.
  2. Scholing en ontwikkeling: Wij bieden mogelijkheden voor training, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling aan onze professionals om hun vaardigheden te verbeteren en loopbaantrajecten te ondersteunen.
  3. Transparantie en rapportage: Wij zijn open over onze MVO-prestaties en -inspanningen.
  4. Samenlevingsbijdragen: Wij ondernemen en ondersteunen initiatieven om terug te geven aan de gemeenschap, zoals lokale liefdadigheidsinstellingen, onderwijsprogramma's of andere sociale initiatieven.
  5. Flexibiliteit en balans: Wij zorgen voor een goede balans tussen werk en privéleven voor onze professionals en eigen medewerkers en bieden flexibele werkarrangementen aan waar mogelijk.
  6. Continu verbeteren: Wij streven naar verbeteringen in het MVO-beleid op basis van feedback van stakeholders en veranderende omstandigheden.